1

Giỏ hàng

Remove item Thumbnail image Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Nấm lim xanh tự nhiên sơ chế Nguyên Cây 1.300.000 
1.300.000 

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 1.300.000 
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 1.300.000